Ποιες είναι οι επιλογές χρεώσεων για τις υπηρεσίες μιας AMC / ΕΔΕ;

Κατά κανόνα, η αμοιβή υπολογίζεται βάσει του πραγματικού χρόνου που απαιτείται για να ολοκληρωθεί μια εργασία. Το κόστος της εργατοώρας ποικίλει ανάλογα με την εμπειρία και την τεχνογνωσία του επαγγελματία που απασχολείται.

Η εργασία συντονίζεται μεταξύ των ειδικών έτσι ώστε να βελτιστοποιείται η αποτελεσματικότητα και να ελαχιστοποιείται το κόστος. Στη RING Networks είμαστε περήφανοι για τις διαδικασίες μας που προσφέρουν στους πελάτες μας τη καλύτερη σχέση ποιότητας – τιμής στο συντομότερο δυνατό χρόνο.

Οι τρέχουσες ωριαίες αμοιβές ανά κατηγορία στελέχους είναι διαθέσιμες εφόσον ζητηθούν μέσα στο πλαίσιο μια ς πρότασης συνεργασίας.

Εντούτοις, οι επιλογές χρέωσης ποικίλουν και σε ειδικές περιπτώσεις επιλέγουμε και την ανάλογη λύση. Ακολουθούν μερικά παραδείγματα των κοινών επιλογών συστήματος χρέωσης:

Πάγια Διοικητική αμοιβή

Μια Ένωση καταβάλλει μια πάγια σταθερή μηνιαία αμοιβή για όλες τις συμπεριλαμβανόμενες υπηρεσίες που απαριθμούνται στο ιδιωτικό συμφωνητικό για τις παρεχόμενες διοικητικές υπηρεσίες.

Ισοσκελισμένος Προϋπολογισμός, Περιπτώσεις έλλειψης διαθεσίμων

Πολλές Ενώσεις μόλις που κατορθώνουν να ισοσκελίσουν τον προϋπολογισμό τους με τις συνδρομές των μελών και δεν έχουν στην τράπεζα ικανά ταμειακά διαθέσιμα. Εντούτοις, είναι ακόμα δυνατό για αυτές τις Ενώσεις να απολαμβάνουν τις υπηρεσίες μιας AMC / ΕΔΕ. Μια AMC / ΕΔΕ η οποία συμφωνεί να παρέχει υπηρεσίες σε μια Ένωση  αυτής της φύσης θα πάρει ένα ποσοστό (διοικητική αμοιβή) από τα κέρδη που είναι σε θέση να παραγάγει και θα εισπράξει μια «προμήθεια»  για κάθε νέο μέλος που είναι σε θέση να προσελκύσει στην Ένωση. Αυτό αντισταθμίζει τον πιθανό κίνδυνο που αναλαμβάνει η AMC να μη λάβει διόλου αμοιβή.

Ωριαία ή Συγκεκριμένη Αμοιβή

Ενώ μερικές ΕΔΕ μπορεί να χρεώσουν ένα ωριαίο ποσό για όλες τις υπηρεσίες που παρέχουν σε μια Ένωση, πολλές θα χρεώσουν τυπικά μια ωριαία αμοιβή μόνο σε καταστάσεις όπου το συγκεκριμένο πρόγραμμα βρίσκεται έξω από τη σφαίρα της διοικητικής συμφωνίας με την ΕΔΕ.

Μια άλλη περίπτωση μπορεί να είναι ένα μεγάλο πρόγραμμα (adhoc) που δεν καλύπτεται από τη διοικητική συμφωνία. Σε αυτό το σενάριο, όπως μια εκστρατεία για αύξηση εσόδων ή η προσέλκυση χορηγών, η AMC και η Ένωση θα συμφωνήσουν (σχετικά) με μια συγκεκριμένη αμοιβή ή ένα ωριαίο ποσό ή ποσοστό αντίστοιχα για να καλύψουν τις συγκεκριμένες υπηρεσίες.