Οι υπηρεσίες που παρέχουμε στους πελάτες-συνεργάτες μας είναι:

 • Εκτελεστική διαχείριση και Διοίκηση
 • Διαχείριση Συνεδρίων και Εκδηλώσεων
 • Διαχείριση Εκθέσεων/περιπτέρων
 • Υπηρεσίες μελών
 • Στρατηγικός προγραμματισμός
 • Κυβερνητικές σχέσεις
 • Δημόσιες σχέσεις/επικοινωνία
 • Δημιουργικές υπηρεσίες
 • Διαχείριση εντύπων
 • Οικονομικές υπηρεσίες
 • Ιδρυση – Έναρξη εργασιών