Γιατί να απευθυνθείτε σε μια Εταιρεία Διαχείρισης Ενώσεων;

Διατήρηση και αύξηση του αριθμού των μελών.

Πολλές Ενώσεις αντιμετωπίζουν μια σειρά προκλήσεων αναφορικά με την διατήρηση του αριθμού των μελών του, προκλήσεις, οι οποίες κατά την γνώμη των μελών μπορεί να μην αιτιολογούν το ετήσιο κόστος συνδρομής. Η συνταξιοδότηση ή η αποχώρησή από τη εταιρεία-μέλος παλαιότερων συνεργατών ή συνομιλητών, η άγνοια σχετικά με τις υπηρεσίες και τα προϊόντα που παρέχει η Ένωσή σας ή απλά η έλλειψη ενδιαφέροντος είναι μερικοί από τους λόγους που οι Ενώσεις αντιμετωπίζουν μειωμένη συμμετοχή στις εργασίες τους ή και πιθανή πτώση του αριθμού των μελών.

Στη RING Networks, αισθανόμαστε ότι μια εταιρεία -μέλος θα πρέπει να αισθάνεται «ικανοποιημένη» και ότι λαμβάνει ένα τέτοιο επίπεδο υπηρεσιών, ώστε να αναγνωρίζει ότι εξυπηρετούνται στο μέγιστο βαθμό τα συμφέροντα του αλλά και τα συμφέροντα της Ένωσης. Παράλληλα, τα Μέλη αναγνωρίζουν την αξία ύπαρξης και λειτουργίας της Ένωσης. Από την στιγμή της προσχώρησης ενός νέου μέλους στην Ένωσή σας, και σε περίοδο δύο μόλις εβδομάδων, το νέο μέλος λαμβάνει το «φάκελο υποδοχής νέου μέλους», ένα τηλεφώνημα από το αρμόδιο στέλεχος καθώς και προσωπικές προσκλήσεις για όλες τις μελλοντικές συναντήσεις και εκδηλώσεις. Καθιερώνοντας αυτές τις ζωτικής σημασίας σχέσεις και συνεργασίες με κάθε μέλος, αναπτύσσουμε τις δυνατότητες ηγεσίας των μελών που συμμετέχουν στις ομάδες εργασίας, τις Επιτροπές ή ακόμα και στο Διοικητικό Συμβούλιο.

Το σημαντικότερο όμως είναι όμως η εφαρμογή των αποφάσεων και η ακριβής εκτέλεση των δράσεων της Ένωσης. Εάν τα μέλη, η Επιτροπή, ή το Συμβούλιο λάβουν μια απόφαση, παρακολουθούμε αυτήν την απόφαση μέχρι την τελική εφαρμογή της. Όταν το κάθε μέλος αναγνωρίζει αληθινά την προστιθέμενη αξία που λαμβάνει, επιλέγει να παραμένει μέλος,  συστήνει την Ένωσή σας σε άλλα πιθανά μέλη, τα προτρέπει να εγγραφούν και το ίδιο συμμετέχει ενεργά στις διαδικασίες και στις εργασίες της Ένωσης.

Διατήρηση Υπάρχουσας Σχέσης με τα Μέλη.

Πέρα από την σαφή βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών προς τα μέλη, τα μέλη δεν αντιλαμβάνονται άμεσα ότι μια Εταιρεία Διαχείρισης Ενώσεων διαχειρίζεται τώρα την οργάνωσή σας.

Εάν το επιθυμείτε, ο υπάρχων αριθμός τηλεφώνου σας παραμένει σε ισχύ, και όλα οι κλήσεις διεκπεραιώνονται στο όνομα της Ένωσης. Η Ένωσή σας παραμένει μια ανεξάρτητη οντότητα, με ξεχωριστούς τραπεζικούς λογαριασμούς, με βάση δεδομένων με τα στοιχεία των μελών, και εκπαιδευτικά προγράμματα, προσαρμοσμένα στις ανάγκες της Ένωσης. Το προσωπικό μας δημιουργεί και φέρει τις επαγγελματικές κάρτες σας και παρουσιάζεται στα μέλη και στον αντίστοιχο επαγγελματικό χώρο και κλάδο ως δικό σας προσωπικό. Εστιάζουμε έτσι στην άμεση εξυπηρέτηση των αναγκών σας και τη συντήρηση ή τη βελτίωση της φήμης σας.

Συμμετοχή στα γενικά έξοδα υποδομών με πληρωμή μόνο των γενικών εξόδων χρήσης των υπηρεσιών που χρησιμοποιείτε.

Το κόστος λειτουργίας ενός γραφείου μπορεί να είναι τεράστιο! Οι Ενώσεις όμως που εξυπηρετούνται από τη RINGNetworks δεν χρειάζεται να ανησυχούν για τις δαπάνες του μισθώματος, των ΔΕΚΟ, της επικοινωνίας, της τεχνολογικής υποδομής και της συντήρησης, μαζί με άλλες δαπάνες. Παράλληλα, μέσω της RING Networks έχετε πρόσβαση στην αίθουσα συνεδριάσεων για συναντήσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ή των Επιτροπών όταν αυτό απαιτείται. Ο χώρος συνεδριάσεων της RINGNetworks παρέχει στο επισκεπτόμενο Συμβούλιο και τα άλλα μέλη στιγμιαία πρόσβαση στο προσωπικό, στα αρχεία της Ένωσης, στους φακέλους των μελών και άλλα άυλα οφέλη μη διαθέσιμα πάντοτε σε χώρους τρίτων ή και σε χώρους επιμέρους μελών.

Οικονομική διαχείριση: Ένα σύστημα ελέγχου και ισορροπίας.

Πιστεύουμε ότι το κλειδί για τη διαχείριση των χρημάτων σας με υπευθυνότητα είναι ένα σύστημα «ελέγχου και ισορροπίας». Η θεωρία μας είναι ότι η παροχή από την RING Networks ενός λογιστή, ο οποίος λειτουργεί ως Οικονομικός Διευθυντής και ο οποίος λογοδοτεί απευθείας στον Ταμία της Ένωσης σας, οι οικονομικές δραστηριότητες της Ένωσής σας είναι ασφαλέστερες και οικονομικά πιο αποδοτικές.

Επιπλέον, το προσωπικό μας δημιουργεί και ακολουθεί ποιοτικούς και συνεπείς προϋπολογισμούς για να συντηρήσει την μακροπρόθεσμη οικονομική βιωσιμότητα της Ένωσής σας.

Σταθερή Υποστήριξη των Μελών σας.

Εάν η Ένωση σας δεν στελεχώνεται αυτήν την περίοδο από προσωπικό, ή έχει μόνο ένα άτομο, τα μέλη σας έχουν σίγουρα βιώσει αρκετά συχνά την απογοήτευση του να μην έχουν κάποιον διαθέσιμο συνομιλητή για να τους βοηθήσει. Στη RING, υπάρχει πάντα ένα έμπειρο στέλεχος διαθέσιμο για να βοηθήσει τα μέλη σας κατά τη διάρκεια των κανονικών ωρών γραφείου. Τα στελέχη αυτά εκπαιδεύονται για να απαντήσουν στις συγκεκριμένες ερωτήσεις που αφορούν την Ένωσή σας. Τα μέλη μπορούν να ανανεώσουν την ιδιότητα μέλους τους, να γραφτούν για ένα συνέδριο ή μια εκδήλωση, ή να αλλάξουν την ηλεκτρονική και την ταχυδρομική τους διεύθυνση. Τα πιθανά μέλη και άλλοι μπορούν να ζητήσουν και να λάβουν πληροφορίες για την Ένωσή σας.

Συγκέντρωση και διάχυση τεχνογνωσίας σε όλες τις Ενώσεις για βελτιστοποίηση λειτουργίας, αξιοποίηση ευκαιριών και αποφυγή προβλημάτων.

Η συσσωρευμένη συλλογική γνώση των στελεχών είναι ανεκτίμητη δεδομένου ότι στη RINGNetworks μοιραζόμαστε την συσσωρευμένη τεχνογνωσία μας στην ομάδα μας αλλά και στο προσωπικό των Μελών μας. Το προσωπικό της RINGNetworks έχει πάνω από 25 χρόνια εμπειρία στη διαχείριση Ενώσεων.

Μέσα από την συσσωρευμένη εμπειρία μας, έχουμε μάθει ότι πολλά προγράμματα και ιδέες έχουν εφαρμοστεί από τις άλλες Ενώσεις μας, και έτσι έχουμε αποκτήσει την απαραίτητη τεχνογνωσία ώστε να μπορούμε να μάθουμε από τα λάθη ή τις επιτυχίες του παρελθόντος. Με αυτό τον τρόπο μεγιστοποιούμε την αποτελεσματικότητα όλων των αποφάσεων ή των προγραμμάτων για λογαριασμό της Ένωσης σας.

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, την διάχυση της τεχνογνωσίας και την αξιοποίηση της κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο ώστε να μπορείτε να διασφαλίζετε η βέλτιστη λειτουργία της Ένωσης σας..

Συλλογική, γενική αγοραστική δύναμη της RING Networks. Το όφελος για την Ένωση σας

Ένα ακόμα βασικό όφελος που απορρέει από την συνεργασίας σας με την RING Networks είναι ο όγκος της εκπτωτικής αγοραστικής της δύναμης. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μπορεί να παρέχει στην Ένωσή σας, τις καλύτερες υποστηρικτικές υπηρεσίες, από τις καλύτερες συμβάσεις ξενοδοχείων, εντύπων, γραφικής ύλης, υπηρεσίες ταχυδρομείου, υπηρεσίες ιστοχώρου, και άλλα. Το προσωπικό της RING Networks διατηρεί και βελτιώνει αυτές τις σχέσεις με τους συγκεκριμένους προμηθευτές χρόνο με το χρόνο, με απώτερο στόχο την βέλτιστη παροχή υπηρεσιών και προϊόντων.